Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Memoriae Mundi Series Bohemica - z trezoru na Internet (Stanislav Psohlavec)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Memoriae Mundi Series Bohemica - z trezoru na Internet (Stanislav Psohlavec)

0 comments
Autoři: 
Pilíři projektu MMSB jsou od samého počátku kvalitní digitální obrazy a forma (značkování na základě SGML/XML) nezávislá na hardware a software. Výstupy MMSB jsou nyní využívány především lokálně (CD-R) - na rozdíl od Z. Uhlíře si S. Psohlavec v některých institucích skutečně došlo k poklesu výpůjček originálů. Seznam digitalizovaných 750 rukopisů (s obrazovými náhledy) k dispozici na www.memoria.cz. Vzniká souborný katalog historických fondů s využitím formátu podle projektu MASTER (XML) - viz www.manuscriptorium.com. Zatím obsahuje záznamy v počtu 30 tisíc zpracované s rozmanitou podrobností. Pomůcky pro přípravu dat (např. validátor formální kontroly záznamů - www.rukopisy.cz), prohlížení a zpracování volně k dispozici. Přístup k digitálním kopiím pouze na základě licence. (fv)
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Memoriae Mundi Series Bohemica - z trezoru na Internet (Stanislav Psohlavec). Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 5/2 [cit. 2022-11-28]. urn:nbn:cz:ik-11287. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11287

automaticky generované reklamy