Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Současný stav e-governmentu u nás aneb Česká republika ve srovnání s ostatními kandidátskými zeměmi (Denisa Faltová)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Současný stav e-governmentu u nás aneb Česká republika ve srovnání s ostatními kandidátskými zeměmi (Denisa Faltová)

0 comments
Autoři: 

Akční plán eEurope+ navazuje na původní iniciativu zemí EU eEurope, měl by být v kandidátských zemích realizován do konce roku 2003. Základní strategické cíle eEurope+ jsou: 1) urychlená realizace základních stavebních prvků informační společnosti (má mj. zajistit dostupnost ke komunikačním službám pro všechny, liberalizaci telekomunikačního trhu, přijetí a implementace acquis communautaire ve vztahu k informační společnosti); 2) levnější, rychlejší a bezpečnější přístup k internetu; 3) investice do lidí a kvalifikace (jako předpoklad práce v ekonomice založené na znalostech); 4) podpora používání internetu (podpora elektronického obchodu, elektronický přístup k veřejným službám, evropské digitální informace pro globální sítě, zdravotnictví on-line, inteligentní dopravní systémy, životní systémy on-line).

(js)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Současný stav e-governmentu u nás aneb Česká republika ve srovnání s ostatními kandidátskými zeměmi (Denisa Faltová). Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 5/2 [cit. 2024-06-20]. urn:nbn:cz:ik-11343. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11343

automaticky generované reklamy