Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Diagnostika nádorů na Internetu aneb Zapomeňte na tlusté bichle (Stanislav Smitka)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Diagnostika nádorů na Internetu aneb Zapomeňte na tlusté bichle (Stanislav Smitka)

0 comments
Autoři: 

Lékaři získávají informace z oborových databází, webových stránek vydavatelů, odborných společností či zdravotnických institucí, oborových portálů a dalších informačních zdrojů. V. Smitko prezentoval projekt Nádory.cz (www.nadory.cz). Jedná se odborný informační zdroj (cílovou skupinou jsou lékaři, popř. medici), který je volně dostupný. Výjimečnost projektu je dána obsahovým zaměřením, protože integruje aktuální odborné poznatky z dané oblasti, je neustále aktualizován a obsah je garantován renomovanými odbornými institucemi (mj. Šiklův patologický ústav Fakultní nemocnice v Plzni). Cílem projektu je poskytnout klinickým lékařům potřebné informace o nádorech v efektivní formě (bez nutnosti studovat rozsáhlé tištěné materiály). Projekt má čtyři části (nádory ledvin, varlat, prostaty a prsu), stránka www.nadory.cz funguje jako rozcestník k dílčím projektům. Projekt Nádory ledvin vznikl první, původně jako elektronická verze monografie, postupně pak vznikly další tři projekty. Základní částí každého webu je klasifikace nádorů (z hlediska diagnostiky i prevence), která obsahuje textovou i obrazovou část. Další částí webů jsou dvě až tři doporučené stěžejní monografie, které jsou opatřeny komentáři, seznam článků publikovaných v odborných časopisech včetně odkazu na databázový zdroj, který případně obsahuje abstrakt či plný text. Součástí jsou rovněž komentované články, které lékařům šetří čas. Do budoucna se počítá s rozšířením projektů na nádory močového měchýře, doplněním částí s klinickou problematikou a map (strukturovaný seznam všech základním informací). S rozšířením projektu na laickou veřejnost se nepočítá.

(js)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Diagnostika nádorů na Internetu aneb Zapomeňte na tlusté bichle (Stanislav Smitka). Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 5/2 [cit. 2023-04-01]. urn:nbn:cz:ik-11325. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11325

automaticky generované reklamy