Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Informace o firmách od databázového centra DataStar (Michael Larner)

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

Informace o firmách od databázového centra DataStar (Michael Larner)

0 comments
Autoři: 
Thomson Dialog má dnes 25 000 zákazníků a 2 milionů uživatelů ve 103 zemích. Dialog m.j. pokrývá 150 000 časopisů, 160 mil. výzkumných zpráv a 2 mil. konferenčních příspěvků. Dialog obsahově zahrnuje oblast výzkumu trhu, zpravodajství, legislativy a European Company directions - DataStar web, který m.j. obsahuje informace o firmách (lokace, sektor působnosti, správní rada a právní statut) a to z tzv. panevropských databází a dále regionálních a sektorových databází s firemními informacemi. (pj)
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Informace o firmách od databázového centra DataStar (Michael Larner). Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 5/2 [cit. 2022-05-23]. urn:nbn:cz:ik-11310. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11310

automaticky generované reklamy