Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Učící se organizace, síťové sdílení znalostí a změny chování uživatelů (Richard Papík)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Učící se organizace, síťové sdílení znalostí a změny chování uživatelů (Richard Papík)

0 comments
Autoři: 

V oblasti používají jednotliví autoři různou terminologii (síťová organizace, inteligentní podnik, organizace založená na znalostech apod.). Podstata učící se organizace je založena na poznatku, že vědomosti a znalosti přispívají ke konkurenceschopnosti podniku. Síťové sdílení znalostí předpokládá sdílenou vizi, proaktivní chování a systémový přístup. Schopnost sdílet poznatky a zdroje bezprostředně souvisí se vzděláváním. Při studiu chování uživatelů se používají modely a metody kognitivní vědy. Chování uživatelů lze zkoumat na různých úrovních (vyhledávání informací, interakce člověk-stroj, využití informací). Při zkoumání se používají statické a dynamické modely, modely individuálního a typického uživatele a další. Poměrně novým přístupem je zkoumání vztahu člověk-počítač, které se zaměřuje na vytváření na člověka orientovaného (human-centered) rozhraní a celého informačního prostředí. Při vyhledávání uživatel uplatňuje různé strategie (analytické a prohlížecí systémy), které závisí na jeho znalostech a informační gramotnosti. Většina uživatelů uplatňuje spíše jednodušší (prohlížecí) metody vyhledávání. Pro zjištění skutečného stavu je žádoucí se v ČR věnovat systematickému studiu uživatele a jeho informačního chování pro zajištění optimalizace činnosti knihoven a informačních institucí. V odlehčeném koreferátu V. Karen prezentoval "pilotní průzkum diplomovaného informačního specialisty".

(js)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Učící se organizace, síťové sdílení znalostí a změny chování uživatelů (Richard Papík). Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 5/2 [cit. 2023-05-31]. urn:nbn:cz:ik-11275. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11275

automaticky generované reklamy