Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pokročilé techniky vyhledávání: jak profesionální rešeršéři dobývají zlato na Internetu (Mary Ellen Bates)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Pokročilé techniky vyhledávání: jak profesionální rešeršéři dobývají zlato na Internetu (Mary Ellen Bates)

0 comments
Autoři: 
Před samotným vyhledáváním je třeba si ujasnit, o jaké dokumenty máme zájem (odborné články, zpravodajství, kapitoly knih atd.), s jakou retrospektivou, v jaké formě (XML, HTML, PDF), jaký typ dat (text, obraz, video); a dále, proč tyto informace chceme získat - odpověď na informační požadavek, zjistit zdroj, kde odpověď nalezneme nebo vzdělávání sebe sama nebo klienta. Ve druhé fázi Mary E. Bates doporučuje soustředit se na šedou literaturu (zejména se týká dokumentů publikovaných vládními institucemi - zkušenost z USA) a nezapomínat, že ne všechny relevantní informace jsou přístupné online. "Klasické" vyhledávací služby nejsou dokonalé (platí beze zbytku tehdy, když zadáváme izolovaná klíčová slova místo limitních rešeršních nástrojů). Ukazuje se efektivnější vyhledávat zdroje informací (specializované portály, stránky institucí), nikoliv pouze informace samotné, a dále přizpůsobit dotaz typ dokumentu (v případě statistiky hledejme formát XLS, přednášek formát PPT, studií formát PDF atd.). Další informace najdete na www.batesinfo.com/tip.html (April 2003 Tip of the Month). Je nezbytné používat více než jeden vyhledávač, rozcestník a portál. Průměrnou dobu svého vyhledávání pro profesionální účely (včetně přípravné fázi) odhaduje na dvě hodiny.(fv)
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Pokročilé techniky vyhledávání: jak profesionální rešeršéři dobývají zlato na Internetu (Mary Ellen Bates). Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 5/2 [cit. 2022-05-17]. urn:nbn:cz:ik-11295. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11295

automaticky generované reklamy