Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Využívání platformy OVID na LF UP v Olomouci : pět let zkušeností a současné možnosti (Jarmila Potomková, Irena Daubnerová, K. Langová)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Využívání platformy OVID na LF UP v Olomouci : pět let zkušeností a současné možnosti (Jarmila Potomková, Irena Daubnerová, K. Langová)

0 comments
Autoři: 

Platforma OVID se v Informačním centru Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci využívá od r. 1997. V rámci projektu podporovaného oborovou organizaci AIHA byl získán jednouživatelský přístup k databázi Medline, Healthstar a Core Biomedical Collection, což znamenalo zásadní průlom při využívání elektronických medicínských informací. V současnosti jsou dostupné databáze PreMedline, Medline a Cochrane. V letech 1999-2001 se LF UP stalo členem konsorcia OVID MEDICON. Od r. 2001 řeší Národní lékařská knihovna projekt konzorciální licence Medline a dalších databází. V současnosti také probíhá testovací přístup k vybraným oborovým databázím na platformě OVID, který prokázal efektivitu integrace zdrojů pro uživatele. Databáze OVID mají uživatelsky přívětivé rozhraní, velké možnosti volby vyhledávací strategie a další práce s vyhledanými záznamy. IC LF UP pořádá i specializované školení pro uživatele (lékaře z fakulty i fakultní nemocnice, studenty).

(js)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Využívání platformy OVID na LF UP v Olomouci : pět let zkušeností a současné možnosti (Jarmila Potomková, Irena Daubnerová, K. Langová). Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 5/2 [cit. 2022-12-09]. urn:nbn:cz:ik-11331. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11331

automaticky generované reklamy
registration login password