Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zkušenosti z tvorby jednotného website všech úřadů resortu zeměměřičství a katastru (Milan Talich)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Zkušenosti z tvorby jednotného website všech úřadů resortu zeměměřičství a katastru (Milan Talich)

0 comments
Autoři: 

Resort zeměměřičství a katastru zahrnuje 120 úřadů, v projektu se jednalo o zpřístupnění informací o těchto institucí. Řešení úkolu bylo rozděleno do dvou etap, v první etapě byly vytvořeny stránky centrálního úřadu (Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního), v druhé etapě byly vytvářeny stránky všech ostatních úřadů. Základním kritériem pro tvorbu stránek byla jejich maximální informační hodnota pro uživatele. Vzhledem k charakteru zveřejňovaných informací (základní informace o úřadech) byly zvoleny statické stránky. Pro tvorbu v druhé fázi bylo zvoleno stejné koncepční a technické řešení jako v první fázi. Všechny stránky jsou umístěny na jednom serveru, jejich správa je však distribuovaná. K únoru 2003 server zahrnoval 3000 dokumentů. Pro správu serveru byla ustavena redakční rada s pracovníky odpovědnými za jednotlivé aspekty správy (obsahový správce, hlavní webmaster, výkonný webmaster, lokální webmasteři). Návštěvnost na stránkách se od jejich zveřejnění v r. 1999 zvýšila cca 30x, M. Talich prezentoval podrobný graf návštěvnosti a komentoval výkyvy v přístupu zejména v souvislosti s přístupem k informacím z katastru nemovitostí. Na závěr M. Talich uvedl doporučení pro tvorbu www stránek státního úřadu: důraz na informační hodnotu, dodržování standardů, dobře rozvržená struktura informací, přehledné uživatelské rozhraní, jednotnost v rámci jedné státní instituce, dostupnost širokého spektra informačních služeb, při technologickém řešení je třeba nepodléhat módním technologickým trendům, používat otevřené systémy a dodržovat standardy.

(js)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Zkušenosti z tvorby jednotného website všech úřadů resortu zeměměřičství a katastru (Milan Talich). Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 5/2 [cit. 2022-10-06]. urn:nbn:cz:ik-11342. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11342

automaticky generované reklamy