Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Dostupnost vysokoškolských kvalifikačních prací : východiska pro další řešení (Martin Svoboda, Jan Bayer)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Dostupnost vysokoškolských kvalifikačních prací : východiska pro další řešení (Martin Svoboda, Jan Bayer)

0 comments
Autoři: 

VŠ práce je v zahraničí obvykle považována za znak kvality školy. Státních technická knihovna (STK) převzala v r. 1999 systém registrace VŠ prací v rámci systému SIGLE. Předávání dat do STK však neprobíhá v uspokojivém objemu, což může být způsobeno komplikovaným formátem SIGLE nebo faktem, že SIGLE je placenou databází. VŠ práce jsou při tom cenným zdrojem aktuálních faktografických či bibliografických údajů. J. Bayer prezentoval současný stav dostupnosti informací o jednotlivých typech VŠ prací v ČR, z nichž většina je dostupná pouze lokálně. Zákonný rámec nakládání s VŠ pracemi upravuje zák. č. 111/1998 Sb. (Vysokoškolský zákon) a 121/2000 Sb. (Autorský zákon). Vysokoškolský zákon pro jednotlivé typy VŠ prací nestanovuje, že by měly být zveřejněny. Řešením by byla novela VŠ zákona, která by ukládala povinnosti zveřejňování dizertačních a habilitačních prací. Problematika VŠ prací není záležitostí pouze knihovníků, ale i odpovědných osob. Pro další řešení je třeba upravit právní rámec a zvolit standardizované technické řešení. Prozatím je možné přispívat do STK v rámci systému SIGLE.

(js)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Dostupnost vysokoškolských kvalifikačních prací : východiska pro další řešení (Martin Svoboda, Jan Bayer). Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 5/2 [cit. 2022-05-26]. urn:nbn:cz:ik-11318. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11318

automaticky generované reklamy
registration login password