Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jaký účel mají uživatelské průzkumy? Vliv empirických důkazů na zlepšování informačních služeb (Barbara Wildemuth)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Jaký účel mají uživatelské průzkumy? Vliv empirických důkazů na zlepšování informačních služeb (Barbara Wildemuth)

0 comments
Autoři: 

V současnosti je dostupné stále větší množství elektronických zdrojů a vyvstává otázka jejich efektivního výběru a zpřístupňování uživatelům. To ovšem předpokládá znalost uživatelských potřeb a chování, které je možno zjišťovat na základě různých metod (evidence-based librarianship). Relevantní informace o uživateli je možné získávat např. pomocí průzkumů či strukturovaných rozhovorů, detailních rozhovorů, protokolů zjišťujících informační požadavky na konkrétních informační zdroje či formáty nebo analýzou přihlašovacích logů uživatele, která může zjišťovat např. rešeršní strategie uživatelů a přispívat k jejich zlepšení. Výsledky průzkumů a analýz mohou sloužit pro koncepční rozhodování (např. zřízení uživatelských kurzů), změně přístupu k elektronickým zdrojů prostřednictvím poskytovatelů obsahu a samozřejmě také k rozvoji informačního systému a nových informačních služeb.

(js)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Jaký účel mají uživatelské průzkumy? Vliv empirických důkazů na zlepšování informačních služeb (Barbara Wildemuth). Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 5/2 [cit. 2023-05-31]. urn:nbn:cz:ik-11274. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11274

automaticky generované reklamy