Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Spolupráce mezi MěK Ústí nad Orlicí a starosty malých obcí okresu Ústí nad Orlicí v oblasti veřejných informačních služeb (Jana Kalousková)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Spolupráce mezi MěK Ústí nad Orlicí a starosty malých obcí okresu Ústí nad Orlicí v oblasti veřejných informačních služeb (Jana Kalousková)

0 comments
Autoři: 

Spolupráce MěK Ústí nad Orlicí se starosty malých obcí začala v r. 1999; byla zřízena webová stránka zpřístupňující informace o Spolku pro obnovu venkova a dokumenty z tematické oblasti venkova. Postupem byly webové stránky rozšířeny na portál nabízející aktuální odkazy na informace ze státní správy, který slouží pro každodenní práci starostů. Již v r. 1999 byl také vystaven vzorový projekt pro podávání grantů poskytovaných Ministerstvem pro místní rozvoj a starostům byla poskytována široká podpora při podávání grantů. To se dělo i později v rámci programu VISK3, který podporoval připojení knihoven na internet. V rámci Března měsíce internetu 2003 připravila MěK Ústí nad Orlicí pro starosty obcí prezentace informačních služeb a zdrojů, které byly velice úspěšné. Spolupráce se starosty je možné hodnotit všeobecně jako velice pozitivní, jejím prostřednictvím se zlepšuje i pozice MěK Ústí nad Orlicí.

(js)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Spolupráce mezi MěK Ústí nad Orlicí a starosty malých obcí okresu Ústí nad Orlicí v oblasti veřejných informačních služeb (Jana Kalousková). Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 5/2 [cit. 2022-09-27]. urn:nbn:cz:ik-11341. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11341

automaticky generované reklamy