Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Hledání a utváření hodnoty pro uživatele komerčních databází (Radovan Kačín)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Hledání a utváření hodnoty pro uživatele komerčních databází (Radovan Kačín)

0 comments
Autoři: 

Na jedné straně jsou dostupné elektronické informační databázové zdroje, na druhé straně stále neexistuje dostatečná informační dovednost. R. Kačín prezentoval výsledky vlastních průzkumů, které se týkaly práce studentů s informačními zdroji. Běžný uživatel podle něj oborové databáze nevyužívá, protože se domnívá, že vše je na internetu. Je potřeba proto uživatelům ukázat konkrétní přínos elektronických informačních zdrojů. Jednou z možností je ukázat uživateli více úhlů pohledu na problematiku, kterou R. Kačín prezentoval na příkladě různých recenzí divadelního představení vyhledaných v databázi Anopress. Problémem je také domněnka uživatelů, že vše je na internetu (v řadě případů to opravdu platí), nicméně z databází je možné získat řadu relevantních zdrojů, které lze citovat ve vlastních studentských pracích a zvýšit tak jejich hodnotu. Řadu dokumentů, např. plných textů článků, nelze běžně najít volně dostupné na internetu, kdežto databáze jako např. ProQuest umožňují jejich bezproblémové získání. Uživatele je možné motivovat i prezentací způsobů a metod vyhledávání a získání plného textu. Ke zvýšení využívanosti informačních zdrojů navrhuje R. Kačín pořádat kurzy informačních dovedností ve výuce a zejména přesvědčit ke spolupráci vyučující, kteří mohou informace o zdrojích začleňovat do své výuky. Souhrnem je třeba nejdříve naučit uživatele pracovat s informacemi, ukázat jim užitek, který jim to přinese a na konec jim ukázat potřebné nástroje.

(js)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Hledání a utváření hodnoty pro uživatele komerčních databází (Radovan Kačín). Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 5/2 [cit. 2022-08-18]. urn:nbn:cz:ik-11276. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11276

automaticky generované reklamy
registration login password