Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Projekt informačnej výchovy používateĺov v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici (Mária Meleková)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Projekt informačnej výchovy používateĺov v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici (Mária Meleková)

0 comments
Autoři: 
Mgr. Meleková na úvod představila Státní vědeckou knihovnu v BB, která patří mezi 5 univerzálních vědeckých knihoven na Slovensku. Knihovna byla založena jako městská veřejná knihovna v roce 1926, počátkem roku 2003 zde otevřeli novou moderní univerzální studovnu, kterou hrdě nazvali "studovna třetího tisíceletí". V současné době probíhají diskuze o tom, zda knihovnu nepřetransformovat na univerzitní, aby lépe odpovídala skutečné struktuře a potřebám jejích stávajících uživatelů. Cílem projektu informační výchovy uživatelů SVK je naučit uživatele efektivně využívat zdroje knihovny a zároveň naučit knihovníky používat moderní technologie prostřednictvím cyklických školení. Zvýšenou spoluprací s pedagogy středních (ta je lepší) a vysokých (trchu slabší ve srovnání se SŠ) škol se podařilo zvýšit počet exkurzí do knihovny. Školící tým tvoří 2 pracovníci oddělení referenčních služeb a 2 pracovníci oddělení prezenčních služeb, ale podle potřeby lze zařadit i pracovníky z jiných oddělení nebo knihoven. Obsahem školení je základní seznámení s knihovnou a jejími službami a v náročnější úrovni pak školení na vyhledávání v elektronických informačních databázích. (pj)
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Projekt informačnej výchovy používateĺov v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici (Mária Meleková). Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 5/2 [cit. 2021-05-08]. urn:nbn:cz:ik-11297. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11297

automaticky generované reklamy