Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Principy, aktéři, modely, postupy a technologie v systémech elektronických disertací (e-DIS) (Eva Bratková)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Principy, aktéři, modely, postupy a technologie v systémech elektronických disertací (e-DIS) (Eva Bratková)

0 comments
Autoři: 

V ČR se začínají formovat první systémy elektronických akademických prací (e-DIS), vlastním průzkumem byl zjištěn stav v zahraničí, problematikou se také již zabýval Klub vysokoškolských knihovníků. Cílem budování systémů e-DIS je zlepšit VŠ výuku a komunikaci, rozšířit schopnosti studentů v e-publikování a práci s metadaty atd. Prioritními dokumenty pro začlenění do systémů e-DIS jsou dizertační a habilitační práce, uvažuje se i o diplomových, popř. bakalářských pracích, které by však měly být předmětem spíše lokálních systémů. Aktéry systémů e-DIS jsou nejen knihovníci, ale i učitelé, akademičtí funkcionáři, výpočetní střediska univerzit a v neposlední řadě autor. K nim přistupují k knihovnické organizace a státní orgány (legislativní činnost). Životní cyklus e-DIS v ČR zatím končí pouze jejich vytvořením, v zahraničí se již aplikuje celý životní cyklus e-DIS. Základem systému e-DIS je lokální archiv e-DIS doplněný metadaty. Existují nejen lokální, ale i národní a mezinárodní systémy (NDLTD, Cybertheses), popř. systémy oborově zaměřené. Budování národního systému předpokládá stanovení pravidel pro jeho budování a zapojení národních institucí (národní knihovny). Jednotlivé systémy e-DIS jsou dnes propojovány pomocí OAI (Open Archive Initiative). Diskutovanou otázkou je také zpřístupňování systému e-DIS: volně na webu, lokálně v intranetu škole nebo komerčně (např. UMI). Neméně důležitým problémem jsou autorská práva: na jedné straně jsou dizertační práce autorským dílem, na druhé straně se jedná o určitý typ administrativního dokumentu. Řešit je také třeba otázku formátů (vč. metadatových) e-DIS.

(js)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Principy, aktéři, modely, postupy a technologie v systémech elektronických disertací (e-DIS) (Eva Bratková). Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 5/2 [cit. 2022-05-26]. urn:nbn:cz:ik-11315. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11315

automaticky generované reklamy
registration login password