Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Problémy súčasného internetu a navrhované riešenia (Soňa Makulová)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Problémy súčasného internetu a navrhované riešenia (Soňa Makulová)

0 comments
Autoři: 
V současnosti je prostřednoctvím Internetu propojeno 172 miliónů počítačů, Internet používá v celosvětovém měřítku odhadem 605 miliónů lidí. Výsledkem vyhledávání je nezřídka obrovské množství obsahově nerelevantních odkazů (klíčová slova nejsou hodnocena z hlediska sémantického - dáno minimálním strukturováním dokumentů na Internetu). Nové typy dokumentů nejsou indexované vůbec nebo částečně, žádný vyhledávač nepokrývá celý web, algoritmy jejich fungování nejsou zveřejněny, nedostatek "inteligentních" vyhledávačů, HTML slouží pouze k formátování (minimální využití metadat nebo jejich ignorování ze strany vyhledávačů). Na kžadou větu publikovanou v tradičních médiích připadá 30 000 vět na Internetu. S. Makulová prezentovala metodiku hodnocení vyhledávacích postupů - zadávají se pouze jednotlivé termíny, logické spojky se používají minimálně (či dokonce slovenské systémy pokročilé vyhledávání nenabízejí), 78 procent dotazů se neupravuje. Největší počet dotazů za den: Google, Overture a Inktomi. Nejčastěji používané termíny na Slovensku: sex, sms, gay, pohlednice a mp3 (analýza na serveru surf.sk). Dotazník týkající se způsobů vyhledávání (1676 respondentů) - září 2002. Z průzkumu vyplynulo, že polovina lidí nerozlišuje rozcestník a fulltextový vyhledávač, více než dvě třetiny lidí je s prvním výsledkem spokojena (t. j. není schopna či ochotna kriticky hodnotit nalezené dokumenty). S. Makulová upozornila na službu Wordtracker, která pomáhá při výběru vhodné rešeršní strategie. (fv)
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Problémy súčasného internetu a navrhované riešenia (Soňa Makulová). Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 5/2 [cit. 2022-05-17]. urn:nbn:cz:ik-11304. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11304

automaticky generované reklamy
registration login password