Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Informační výchova učitelů (Jiří Potáček)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Informační výchova učitelů (Jiří Potáček)

0 comments
Autoři: 
Rozvoj ICT nám ukládá, abychom s jejich principy a praktickým uplatněním seznamovali nejen naše uživatele, ale také ty, kteří tyto uživatele přivádějí, tedy vzdělavatele. Na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně proto mají v rámci doplňujícícho pedagogického studia předmět nazvaný "Informační technologie", o který se stará Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb. Informační výchova by neměla zahrnovat jen výuku používání ICT, ale schopnost najít informace, které uživatel používá pro zvýšení efektivity práce a života, tedy ICT jsou pouze nástrojem, jak se dostat k informacím a jejich zdrojům. Učitel má v tomto tři úlohy: využívá ICT pro vlastní permanentní vzdělávání, využívá ICT přímo ve výuce a zadává samostanou práci a studium. Informační gramotnost je schopnost formulovat informační potřeby a dotazy a samostatnost přístupu ke studiu. Učitel potřebuje cílové (cíle, kterých chce dosáhnout), encyklopedické (příprava učiva), operační (nejčerstvější didaktické postupy a metody) a diagnostické (o průběhu a kvalitě výuky) informace. Porovnávají, jak se změnila role učitele, jakých se používá zdrojů informací, jas mění role dalších účastníků, především studentů. (pj)
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Informační výchova učitelů (Jiří Potáček). Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 5/2 [cit. 2023-05-31]. urn:nbn:cz:ik-11302. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11302

automaticky generované reklamy
registration login password