Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

O krok napřed se ScienceDirect (Annemarie Koot)

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

O krok napřed se ScienceDirect (Annemarie Koot)

0 comments
Autoři: 

Služeb fy Elsevier využívá v současnosti 59 zákazníků v ČR a na Slovensku; přednáška byla zaměřena na informační zdroj ScienceDirect, na jejíž aktualizaci firma Elsevier intenzivně spolupracuje se svými uživateli. ScienceDirect zahrnuje 1700 vědeckých časopisů z produkce Elsevier a 50 titulů z dalších nakladatelství a řadu referenčních příruček. Dále je prostřednictvím ScienceDirect zpřístupněno 12 databází (např. Embase). A. Kootová informovala o možnostech získání přístupu do ScienceDirect, zmínila se o trendu využívání pouze elektronické formy dokumentů a podrobněji referovala o vytváření digitálních archivů firmou Elsevier, které zajišťují zpřístupňování dokumentů ve velké retrospektivě. Při vytváření archivů spolupracuje Elsevier s nizozemskou Královskou knihovnou.

(js)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. O krok napřed se ScienceDirect (Annemarie Koot). Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 5/2 [cit. 2023-09-23]. urn:nbn:cz:ik-11313. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11313

automaticky generované reklamy
registration login password