Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Veřejné informační služby & PHARE 2001 (Jaroslav Svoboda, Katarína Husárová)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Veřejné informační služby & PHARE 2001 (Jaroslav Svoboda, Katarína Husárová)

0 comments
Autoři: 

Vedle každoročně aktualizovaných Akčních plánů státní informační politiky existuje Koncepce budování informačních systémů veřejné správy. Projekt eEurope2005 navazuje na předchozí projekty a předpokládá, že všechny státy EU budou mít plně informatizované procesy státní správy do r. 2005. Důležité jsou také standardy informačních systémů veřejné správy. J. Svoboda definoval e-government jako trojúhelník zahrnující orgány veřejné správy, podnikatelskou sféru a občany. E-government je třeba chápat jako podporu veřejné správy prostřednictvím informačních technologií. Veřejné informační služby jsou vymezeny zákonem č. 106/1999 Sb a ve standardech ISVS. V rámci svého projektu se Ministerstvo vnitra věnovalo číselníkům, metodikám, řízeným slovníkům, osnově popisu postupů v životních situací, povinně zveřejňovaným informacím. Projekt ePUSA je elektronický portál územních samospráv, který by měl do konce roku poskytovat informace o všech městech a obcích ČR (viz www.epusa.cz). Metainformační vyhledávací systém je založen na Dublin Core, definuje popisné informace o dokumentech (metadata). S problematikou životních situací je možné se seznámit na URL: www.mvcr.cz/agenda/labyrint/ . Podle tříletého sledování má 40% občanů přístup k internetu, mezi podnikateli a zastupiteli tvoří tento podíl více než 70%. Zmapována je návštěvnost jednotlivých orgánů veřejné správy, typy vyhledávaných informací atd. Projekt MVČR PHARE 2001 se nazývá Koordinace činnosti územních samosprávných celků na krajské a obecní úrovni. Z projektu vzešly mj. doporučení pro zpracování komunikačních strategií institucí veřejné správy.

(js)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Veřejné informační služby & PHARE 2001 (Jaroslav Svoboda, Katarína Husárová). Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 5/2 [cit. 2024-04-16]. urn:nbn:cz:ik-11339. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11339

automaticky generované reklamy