Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Veřejný přístup k dokumentům o EU (Michael Duero)

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

Veřejný přístup k dokumentům o EU (Michael Duero)

0 comments
Autoři: 

Na úvod ukázal zástupce Court of Auditors výsledky průzkumu povědomí a důvěry členských a kandidátských zemí ke konkrétním úřadům EU. Ve srovnání se zeměmi EU bylo povědomí i důvěra obyvatel ČR slabší. Komunikační strategie pro rozšíření EU zahrnovala provoz informačních center, interenetové aktivity, regionální informační sítě, Europe Days, publikační aktivity, aktivuty prostřednictvím médií a rozvoj vztahů se speciálními skupinami (např. jazykovéminority nebo studenti). Co se informačních center týče, v operují 3 národní centra, 139 info-point Europe, 130 rurálních informačních center, 544 EDS, 270 EIC, 14 European Consumer Center a 550 center Team Europe. Internetové aktivity probíhají prostřednictvím základní stránky Europa. (pj)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Veřejný přístup k dokumentům o EU (Michael Duero). Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 5/2 [cit. 2022-10-01]. urn:nbn:cz:ik-11332. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11332

automaticky generované reklamy