Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vizuální kontextualizace: projekt VICODI (Edvins Snore)

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

Vizuální kontextualizace: projekt VICODI (Edvins Snore)

0 comments
Autoři: 
Příspěvek se týkal projektu tzv. vizuální kontextualizace - VICODI (financovaného Evropskou komisí), kterého se zúčastní sedm evropských, zejména akademických institucí (včetně Národní knihovny ČR - digitalizace historických fondů). Projekt s rozpočtem 1,67 miliónu EUR je zaměřen na základní výzkum v oblasti sémantického webu (vyhledávaní založeného na rozpoznávání kontextu, interaktivní grafické rozhraní využívající vektorový formát SVG, víceúrovňová indexace). Účastníci si mohli prohlédnou ukázku funkčnosti systému na téma evropská historie. (fv)
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Vizuální kontextualizace: projekt VICODI (Edvins Snore). Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 5/2 [cit. 2023-01-30]. urn:nbn:cz:ik-11279. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11279

automaticky generované reklamy