Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Elektronické dokumenty v knihovnách: OPAC versus gateways (Klára Koltay)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Elektronické dokumenty v knihovnách: OPAC versus gateways (Klára Koltay)

0 comments
Autoři: 
Obavy z využívání elektronických zdrojů plynou mj. z toho, že jsou přístupné pouze na vyžádání nebo na omezeném počtu počítačů (v případě CD-ROM), k přístupu potřebujeme heslo (v případě online), jsou umístěny na různých serverech (typicky provozovaných vydavateli). Jsou s nimi spojeny problémy při zpracování (ve srovnání s tradičními dokumenty), stabilitou (20 procent internetového obsahu změní umístění nebo zcela zmizí). Zvlášť citlivou otázkou jsou podmínk zpřístupnění. Uživatelé vyžadují snadný přístup bez nutnosti důkladných technických znalostí. Způsoby vytváření seznamů elektronických dokumentů: součástí bibliografických databází (včetně katalogů), se kterými jsou uživatelé zvyklí pracovat, nebo samostatně na webové prezentaci knihoven či intranetu (tematické nebo abecední uspořádání). Uveden příklad knihovny na univerzitě v Debrecenu: použity obě zmíněné metody, odkazy jsou automaticky kontrolovány (případné úpravy se projevují v OPAC, v němž jsou elektronické dokumenty - časopisy, databáze, referenční zdroje a výběrově zdarma přístupné online zdroje - zahrnuty). Záznam ve struktuře MARC (v poli 856 $3 a 856 $u se zapisuje URL, pole 699 $a slouží ke generování webových seznamů). (fv)
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Elektronické dokumenty v knihovnách: OPAC versus gateways (Klára Koltay). Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 5/2 [cit. 2022-05-29]. urn:nbn:cz:ik-11301. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11301

automaticky generované reklamy
registration login password