Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jak implementovat nástroje typu DMS (Document Management System) (Jan Mottl)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Jak implementovat nástroje typu DMS (Document Management System) (Jan Mottl)

0 comments
Autoři: 
Systém DMS propojuje řetězec: lidé-potřeby-dokumenty-procesy- technické prostředky-finanční prostředky-čas. 1) Lidé: tým se skládá z lidí, kteří musí mít kompetence, schopnosti a čas a dále z pracovníků, kteří musí mít základní znalosti práce s počítačem. 2) Potřeby: jaká jsou očekávání - na základě toho zjištění skutečných reálných potřeb. 3) Dokumenty: analyzujeme typy, vztahy mezi dokumenty, práva k dokumentům, vztahy k procesům a způsob vytvoření. Dokument je to, co je v digitální podobě a nebo to, co lze do digitální podoby převést. 4) Procesy: je potřeba dobře procesy popsat. co se kdy a jak děje a rozlišit, co se děje s dokumentem. 5) Technické prostředky: jaké systémy, na čem poběží, zvládne to stávající vybavení? 6) Finanční prostředky: optimalizace jejich využití, ochrana použitých prostředků. 7) Čas: na analýzu, implementaci i pilotní projekt. (pj)
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Jak implementovat nástroje typu DMS (Document Management System) (Jan Mottl). Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 5/2 [cit. 2021-01-27]. urn:nbn:cz:ik-11319. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11319

automaticky generované reklamy