Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

CABI Publishing : od tištěného dokumentu k internetu (Chris Ison)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

CABI Publishing : od tištěného dokumentu k internetu (Chris Ison)

0 comments
Autoři: 

Ch. Ison představil činnost CABI Publishing, která se zabývá produkcí informačních zdrojů v oblasti zemědělství a příbuzných disciplínách. Společnost má 95letou tradici, v r. 1987 se stala mezinárodně působící firmou. CABI tradičně vydává více než 25 obecněji zaměřených a 15 oborových referátových časopisů; tato produkce byla již od 70. let zpřístupňována elektronicky ve formě databází (nejvýznamnější: CAB Abstracts, CAB Health) prostřednictvím databázových center. V pol. 80. let CABI začalo používat technologii CD-ROM, k ovládání databází byl použit uživatelsky přívětivý SilverPlatter software. S rozvojem internetu byly zpřístupněny multifunkční online služby zohledňující potřeby uživatelů z hlediska možnosti přístupu i cenové politiky. V r. 2001 byla zřízena služba CABDirect (www.cabdirect.org) integrující přístup do řady databází a služeb; dostupných je 46 elektronických referátových časopisů, desítky titulů knih ročně, referenční příručky a multimediální encyklopedie (např. Crop Protection Compendium, Forestry Compendium ad.). Dostupné jsou i případové studie vznikající na Wageningen Agricultural University.

(js)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. CABI Publishing : od tištěného dokumentu k internetu (Chris Ison). Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 5/2 [cit. 2021-05-07]. urn:nbn:cz:ik-11323. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11323

automaticky generované reklamy
registration login password