Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sémantický web (Vilém Sklenák)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Sémantický web (Vilém Sklenák)

0 comments
Autoři: 
Dosud se setkáme se dvěma generacemi webových stránek – statických (vytvářených „ručně“ nebo pomocí specializovaných editorů) nebo dynamických (generování obsahu na základě dotazu z databáze, přičemž se ve stále větší míře uplatňuje XML). Vyhledávače nerozumí přirozenému jazyku (porovnávají řetězce znaků). Sémantický web neslouží pouze k vyhledávání, ale i pro rozličné aplikace, v nichž je žádoucí podrobně strukturovat informace z hlediska obsahového. Otázkou zůstává, jak učinit data „chytrá“, jak jim dát význam? Řešením by mohlo být znalostní inženýrství, značkování dat a prostředky pro fungování toho všeho. Podle otce sémantického webu Tima Bernerse-Lee je sémantický web přidanou hodnotou tradičního webu, umožňuje kooperaci lidí a software. Nezbytným základem sémantického webu je formát XML, který umožňuje vyjádřit strukturu, RDF slouží k vyjádření sémantiky. Byl vysvětlen pojem ontologie (= formální, explicitní specifikace sdílené konceptualizace), nastíněna jejich typologie (obecné, metaontologie, aplikační) a ukázán příklad různých značkovacích jazyků (HTML, XML, DAML). Od sémantického webu si slibujeme vyhledávání pojmového namísto vyhledávání klíčových slov, sémantické rozšiřování/zužování dotazů, zodpovídání dotazů z více dokumentů atp. Budoucí vývoj se předpokládá evoluční cestou.

(fv, kp)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Sémantický web (Vilém Sklenák). Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 5/2 [cit. 2021-06-19]. urn:nbn:cz:ik-11305. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11305

automaticky generované reklamy
registration login password