Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kluwer Online – nezbytný prostředek podpory výzkumu (Alan Harris)

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

Kluwer Online – nezbytný prostředek podpory výzkumu (Alan Harris)

0 comments
Autoři: 

A. Harris informoval o změnách vlastnické struktury fy Kluwer, které v brzké době povedou ke změně názvu firmy na Springer. Kluwer Online zpřístupňuje širokou škálu periodických i neperiodických dokumentů z oblasti vědeckých informací. V současnosti probíhá jednání o zpřístupnění obsahu databází českým vysokým školám v rámci národní licence. Kluwer Online zpřístupňuje mj. více než 670 kvalitních vědeckých časopisů a řadu referenčních děl z řady vědních oborů (např. Encyclopaedia of Mathematics, Computer Science Standard Dictionary ad.). V nabídce jsou kromě toho stovky (647) titulů elektronických knih, se kterými je možnost interaktivně pracovat (Custome Books).

(js)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Kluwer Online – nezbytný prostředek podpory výzkumu (Alan Harris). Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 5/2 [cit. 2021-06-22]. urn:nbn:cz:ik-11309. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11309

automaticky generované reklamy