Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Projekty zpřístupnění rukopisů (a starých tisků) ve světě (Michal Dragoun)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Projekty zpřístupnění rukopisů (a starých tisků) ve světě (Michal Dragoun)

0 comments
Autoři: 
M. Dragoun podal přehled o projektech digitalizace, jejichž výstupy jsou v různé míře a různé kvalitě zpřístupněny na Internetu. Tyto projekty lze rozdělit podle rešeršních možností do dvou základních skupin - katalogy rozsáhlých/nadfondových souborů rukopisů (např. německý Manuscripta mediaevalia obsahující 39 tisíc záznamů nebo Hill Monastic Manuscript Library - 70 tisíc záznamů) nebo systémy umožňující definici uživatelských kritérii pro vyhledávání. Cílem některých projektů je studium pramenů fyzicky uložených kdekoliv na světě (např. Manuscripta mediaevalia nabízející digitální kopie 71 rukopisů ze čtyř knihoven nebo Digital Scriptorium, která je zaměřena na zachycení zmínek o autorech včetně iluminátorů, Universität Graz či zkomírající European Manuscript Server Initiative). (fv)
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Projekty zpřístupnění rukopisů (a starých tisků) ve světě (Michal Dragoun). Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 5/2 [cit. 2023-06-02]. urn:nbn:cz:ik-11285. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11285

automaticky generované reklamy
registration login password