Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nové způsoby ochrany a záchrany kulturního dědictví v digitálním světě (Nerute Kligiene)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Nové způsoby ochrany a záchrany kulturního dědictví v digitálním světě (Nerute Kligiene)

0 comments
Autoři: 
Přednášející zmínila trend v oblasti ochrany kulturního dědictví na půdě EU v posledním desetiletí - "From scribe to screen". Očekávání se však zcela nenaplnilo (ceny za tyto informační služby jsou příliš vysoké). Jedním z takto zaměřených projektů je Early European Music - eeMusica. Jeho cílem je zpřístupnění vzácných a v podstatě zapomenutých středověkých hudebnin z fondů knihoven a církevních institucí z Litvy, Polska a Maďarska jako určité modelové řešení z hlediska právního, organizačního, marketingového a technického. Databáze má mít multimediální charakter. K potenciálním uživatelům patří nejen odborná veřejnost, ale i vydavatelé a zájemci o hudbu. Kromě CD-ROM vznikne multilinguální portál. (fv)
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Nové způsoby ochrany a záchrany kulturního dědictví v digitálním světě (Nerute Kligiene). Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 5/2 [cit. 2023-06-09]. urn:nbn:cz:ik-11288. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11288

automaticky generované reklamy
registration login password