Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Systém pro řízení a sdílení informací v Českém telecomu, a.s. (Denisa Parkosová)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Systém pro řízení a sdílení informací v Českém telecomu, a.s. (Denisa Parkosová)

0 comments
Autoři: 
ČT se rozšířil na další státy, má 13 500 zaměstnanců, počet zaměstnanců má klesající trend, 51,1% vlastní Fond národní majetku, privatizace ČT ještě neproběhla. Prezentovaný systém má napomoci zaměstnancům ČT hledat souvislosti tak, jak bylo naznačeno v předchozích přednáškách sekce, konkrétně měl řešit koordinaci akvizice, organizaci dat a jejich zpracování a zefektivnění přístupu k nim. Požadavkem na systém byla flexibilita a otevřenost, protože ČT má různé skupiny uživatelů, možnost integrovat různé typy dat, začlenění manažerských a statistických nástrojů (sledování zpětné vazby a chování uživatelů), možnost sdílení datových výstupů a neomezená dostupnost v rámci vnitrofiremní sítě (u ČT náročný úkol). Do systému jsou zahrnuty a indexovány elektronické zdroje, tištěné dokumenty a nestandardní zdroje (např. napojení na různé databáze, vybrané články apod.), u nichž se rozhoduje individuálně. Implementace postupovala od lokálního nasazení systému Convera RetrievalWare, k zavedení webového klienta, zavedení autorizovaných knihoven (dva režimy: veřejný, autorizovaný), rozšíření datových zdrojů (např. o denní monitoring), systém použit jako vyhledávač intranetu Českého telecomu a rozšíření datových zdrojů o řídící dokumenty. Procesní pohled na systém ukazuje na klíčové role systému: existuje řídící dokument, obecný rámec pro systém, a dále sada směrnic pro každý krok v systému a instrukce, které popisují konkrétní činnosti (např. jak má pracovník postupovat, pokud chce pořídit informační zdroj). Systém je rozdělen do 4 sekcí: intranet (stránky oddělení ČT, diskuzní fóra), řídící dokumenty, další zdroje (monitoring tisku, interní zdroje a externí zdroje) a autorizované zdroje (které je možné prohledávat pouze po zalogování). Benefity firmy: 1) nefinanční: společné rozhraní pro různé typy dokumentů, nalezení souvislostí, možnost rychlé reakce, schopnost předvídat vývoj, prvky KM, zvýšená spokojenost zaměstnanců a motivující faktor a platforma pro spolupráci org. jednotech firmy; 2) finanční benefity: úspora času při práci s informacemi (počítá se jako suma ušetřená za to, že namísto mnoha zdrojů uživatel prohledává pouze jeden zdroj - ČT se uživatelů zeptali na odhad úspory času v minutách a přepočítali dle člověkohodin na uspořenou částku za měsíc), úspora finančních prostředků při koordinované akvizici a úspora při vlastním zpracování informací. (pj)
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Systém pro řízení a sdílení informací v Českém telecomu, a.s. (Denisa Parkosová). Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 5/2 [cit. 2024-06-21]. urn:nbn:cz:ik-11317. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11317

automaticky generované reklamy