Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Lippincott, Williams & Wilkins Collection exkluzivně dostupné v Journals@Ovid (Reiner Klimesch)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Lippincott, Williams & Wilkins Collection exkluzivně dostupné v Journals@Ovid (Reiner Klimesch)

0 comments
Autoři: 

R. Klimesch v návaznosti na předchozí příspěvek J. Hercové zdůraznil, že platforma SilverPlatter bude do budoucna podporována, ale doporučuje se využívat spíše pokročilejší platformy Ovid, zejména s ohledem na dostupnost plných textů. Firma plánuje vývoj třetí platformy, která bude slučovat výhody obou platforem (Ovid a WebSpirs). Ovid Technologies v současnosti nabízí více než 300 databází (Databases@Ovid), více než 900 plnotextových impaktovaných časopisů (Journals@Ovid) a více než 172 elektronických knih (Books@Ovid). Pro uživatele Ovid Technologies nabízí integrované řešení, jehož jádrem je obsah Ovid (databáze, časopisy, knihy) doplněný propojením na externí informační (internetové) zdroje nebo jiné vydavatele s možností objednávky plného textu dokumentu a dalšími službami. Dále R. Klimesch prezentoval přehled aktuálních konsorcií OVID realizovaných v ČR a zejména nový konsorciální projekt Lippincott, Williams & Wilkins Collection (LWW). LWW je významný vydavatel z oblasti medicíny zpřístupňující více než 220 oborových časopisů. V rámci testovacího přístupu Ovid v ČR byly časopisy LWW často využívány, což doložila dílčí statistika z dubna a května 2003. Na závěr R. Klimesch nastínil konkrétní možnosti realizace konsorciálního projektu LWW pro české a slovenské instituce (univerzity, nemocnice), které doplnil referencemi na realizovaná evropská LWW konsoria.

(js)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Lippincott, Williams & Wilkins Collection exkluzivně dostupné v Journals@Ovid (Reiner Klimesch). Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 5/2 [cit. 2022-05-26]. urn:nbn:cz:ik-11336. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11336

automaticky generované reklamy
registration login password