Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Role knihoven jako kontaktního místa e-Governmentu (Jitka Krčilová)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Role knihoven jako kontaktního místa e-Governmentu (Jitka Krčilová)

0 comments
Autoři: 

Do kompetence Ministerstva informatiky patří mj. budování intranetu veřejné správy, řešení dálkového přístupu správních agend (e-government), podpora rozvoje počítačové gramotnosti (Národní program počítačové gramotnosti), tvorba Portálu veřejné správy a tvorba legislativy a standardů. Překážkou pro větší rozvoj je nedostatečná vybavenost domácností internetem a nízká informační gramotnost občanů. Z toho důvodu je důležitá role veřejných informačních služeb knihoven, které poskytují nejen přístup k internetu, ale i pomoc při vyhledávání informací. Podpora připojení knihoven k internetu probíhá i prostřednictvím státní informační politiky ve vzdělávání, do komunikační infrastruktury veřejné správy bude letos připojeno 360 knihoven. V rámci projektu Portálu veřejné správy má Ministerstvo informatiky zájem spolupracovat i s knihovnami, zejména z hlediska poskytování obsahu (databáze, katalogy) a metadatového zpracování obsahu poskytovaného veřejnou správou. Spolupráce s knihovnami je žádoucí i na úrovni zvyšování kvalifikace a posilování funkce knihovny jako informačního střediska v obci. Souhrnem lze říci, že hlavním úkolem knihoven je nabízet přístup k internetu těm, kteří jej nemají, poskytnout jim individuální pomoc při vyhledávání informací, zdůrazňovat možnost občanů podílet se na rozhodovacích procesech.

(js)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Role knihoven jako kontaktního místa e-Governmentu (Jitka Krčilová). Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 5/2 [cit. 2022-09-27]. urn:nbn:cz:ik-11337. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11337

automaticky generované reklamy
registration login password