Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Archiv čísel

2005, ročník 9, číslo 5/2

Nové technologie a nástroje pro elektronické informační zdroje a služby

Ikaros, redakce

Virtuální zpřístupnění kulturního a vědeckého dědictví

Elektronické zdroje - výzva pro informační pracovníky

Zdravotnické informace a jejich uživatelé

Nové technologie a nástroje pro elektronické informační zdroje a služby II

Online služby pro 21. století

Ikaros, redakce

Přínos informačního střediska ve firemním prostředí

Quo vadis Ars informatica?

Uživatelsky přívětivé informační služby

Ikaros, redakce

Možnosti zapojení knihoven do politiky EU

WORKSHOP A: Manuscriptorium: příprava dat a využívání informace

Vyhledávací strategie a virtual reference desk

WORKSHOP B: Nejdůležitější tipy na vyhledávání pro experty

registration login password