Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Virtual reference desk - praktické zkušenosti z provozu (Josef Hrdlička)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Virtual reference desk - praktické zkušenosti z provozu (Josef Hrdlička)

0 comments
Autoři: 
Josef Hrdlička

J. Hrdlička z NK ČR nejprve uvedl, že cílem služby Ptejte se knihovny je poskytnout uživatelům možnost prvního kontaktu s knihovnami a prostor pro dotazy o knihovnách, dále bibliografické a věcné dotazy. Služba funguje od března 2004, od té doby počet dotazů stále narůstá. Existují určitá omezení služby, například je poskytnuto maximálně pět bibliografických odkazů, nikoliv již rozsáhlejší rešerše. Dotazy jsou zodpovídány do 48 hodin. Ke službě se dostávají prostřednictvím webového formuláře či e-mailem. Administrací služby je pověřen pracovník Referenčního centra NK ČR. Omezení služby jsou dány rozsahem, časem a možnostmi Referenčního centra NK. J. Hrdlička uvedl konkrétní (a mimochodem mnohdy humorné) příklady různých dotazů a odpovědí na ně. Naznačil také metodiku zjišťování odpovědí složitějších dotazů (mj. kontaktování specializovaných knihoven a odborníků).

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Virtual reference desk - praktické zkušenosti z provozu (Josef Hrdlička). Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 5/2 [cit. 2021-09-23]. urn:nbn:cz:ik-11875. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11875

automaticky generované reklamy