Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Možnosti knihoven v rámci společného regionálního operačního programu (Radka Soukupová)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Možnosti knihoven v rámci společného regionálního operačního programu (Radka Soukupová)

0 comments
Autoři: 
Radka Soukupová

Radka Soukupová z Ministerstva pro místní rozvoj ve svém příspěvku přiblížila možnosti, jak získat prostředky ze strukturálních fondů, konkrétně ze Společného regionálního operačního programu (SROP), který vychází z priorit Národního rozvojového plánu (NRP). V úvodu vysvětlila základní principy získávání prostředků ze strukturálních fondů, nutnost spoluúčasti a rizika, která musí mít žadatelé na paměti, např. složitost administrativy kolem žádostí a nebo vyplacení peněz "ex post".

V další části své prezentace se R. Soukupová zabývala konkrétními prioritami SROP, ve kterých mají knihovny šanci se uplatnit. Jde o tyto priority:

  • 2.2 "Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech" - např. nákup IT a zavádění internetu;
  • 3.1 "Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů" s podtématy Celoživotního vzdělávání a Sociální integrace - např. rekonstrukce a nové stavby, opět IT nebo nákup speciálních pomůcek;
  • 3.2 "Podpora socialní integrace v regionech" - neinvestiční programy prevence a podpory rizikových skupin (mládež, menšiny, ad.), rozvoj občanské společnosti.

Další možností je zapojení se do již běžících aktivit v rámci priority 3.3 "Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánováni a realizaci programu", tj. nechat se proškolit v mechanismech, způsobech podávání žádostí, popř. vlastní aktivita ve smyslu sběru zkušeností s fondy EU v ČR i mimo ni.

Na závěr R. Soukupová zmínila několik příkladů úspěšných projektů, např. výjimečný projekt z priority 3.1, a to zřízení informačního centra a knihovny v Karlovarském kraji.

JaS

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Možnosti knihoven v rámci společného regionálního operačního programu (Radka Soukupová). Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 5/2 [cit. 2022-11-27]. urn:nbn:cz:ik-11855. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11855

automaticky generované reklamy
registration login password