Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Online uživatelské rozhranní pro vyhledávání na Internetu (Gary Marchionini)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Online uživatelské rozhranní pro vyhledávání na Internetu (Gary Marchionini)

0 comments
Autoři: 
Gary Marchionini

Gary Marchionini, profesor informační vědy na University of North Carolina at Chapel Hill (USA), se ve svém příspěvku zaměřil na otázky www rozhranní ve vztahu k potřebám a přáním uživatelů.

Na úvod zdůraznil myšlenku, že "uživatelské rozhraní je knihovnou", že hledající osoby, uživatelé, jsou potenciálně stejně osamělí a bezradní jako v reálném světě. Přitom online zdroje pochopitelně nejsou pouze textové, jsou multimediální, dynamicky se měnící a proměňující svůj obsah, vzájemně provázané, což se nutně promítá do mechanismů vyhledávání informací a klade na uživatele zvýšené nároky znalostní i co do schopností ovládat software a techniku/technologie.

Právě z těchto důvodů je nutné analyzovat lidské chování ve vazbě na webové rozhraní, a to zejména metodou "capture everything" - celkovou analýzou chování od maličkostí po trvající trendy. Dále je vhodné zapojit uživatele do rozhodování o vlastnostech rozhranní, a to nejen možností vytvořit si vlastní uživatelsky upravený profil, ale též užitím neagresivních zpětnovazebných mechanismů komunikace s uživatelem. Přitom by mělo být samozřejmostí dbát na multiplatformní a univerzální přístup všech uživatelů (a to i pro uživatele se speciálními požadavky).

Co se týká vyhledávací postupů, cílem by mělo být "dostat uživatele blíže k informacím a smyslu, ne blíže systému"; zvýšit odpovědnost uživatele za výsledek, tj. nenechat systém uživatele "převálcovat", ale zároveň zvýšit míru kontroly systému nad uživatelem ve smyslu přizpůsobení chování systému na základě profilu. V praxi by se měla minimalizovat nutnost klikat myší a pohybovat se na dlouhých stránkách, umožnit alternativní cesty vyhledáváním a zaujmout uživatele, nenechat ho nudit se. Informační zdroje by se tak měly stát užitnou "extenzí paměti a nástrojem".

Jako příklady zajímavých projektů G. Marchionini uvedl projekt Open Video s více jak 2600 volně stažitelnými video sekvencemi (s alternativními přehledy výsledků a zobrazení detailů sekvence) a vyhledávač Relational Browser, který využívá specifických pohybů myši pro zobrazení výsledků hledání.

JaS

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Online uživatelské rozhranní pro vyhledávání na Internetu (Gary Marchionini). Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 5/2 [cit. 2022-11-27]. urn:nbn:cz:ik-11823. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11823

automaticky generované reklamy
registration login password