Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Využívání veřejných informačních zdrojů ve skupině Unipetrol (zkušenosti za posledních 5 let) (Petr Dudek)

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

Využívání veřejných informačních zdrojů ve skupině Unipetrol (zkušenosti za posledních 5 let) (Petr Dudek)

0 comments
Autoři: 
Petr Dudek

P. Dudek nejdříve představil participující společnosti skupiny Unipetrol, které rozdělil podle hlavního předmětu jejich podnikání. Prezentoval také podíl jednotlivých společností na provozu společného informačního prostředí. Typy uživatelů jsou v informačním systému Unipetrolu rozděleny podle funkce na specialisty a výzkumníky (70% využívá informace z IS), střední management (20%) a vrcholový management (

(js)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Využívání veřejných informačních zdrojů ve skupině Unipetrol (zkušenosti za posledních 5 let) (Petr Dudek). Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 5/2 [cit. 2021-05-15]. urn:nbn:cz:ik-11841. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11841

automaticky generované reklamy