Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Příprava stavby nové budovy Národní knihovny ČR pro novodobé fondy a služby (Vlastimil Ježek)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Příprava stavby nové budovy Národní knihovny ČR pro novodobé fondy a služby (Vlastimil Ježek)

0 comments
Autoři: 
Vlastimil Ježek

Vlastimil Ježek, ředitel Národní knihovny ČR, přednesl příspěvek s podnázvem "Máme jen 6 let", který se zabýval prostorovými problémy Národní knihovny a možnostmi jejich řešení do budoucna.

V krátkém historickém exkurzu zmínil několik klíčových momentů minulých let, kdy se zdálo, že bude postavena nová budova, ale nakonec se od realizace ustoupilo - příkladem je zejména projekt z roku 1985 (budova na Těšnově), který byl odložen ad acta kvůli politickým změnám v roce 1989. V. Ježek se dále věnoval problémům současného depozitáře v Hostivaři, který pronásleduje nepřízeň osudu v podobě problematických majetkových restitučních vztahů znemožňujících stavbu nové budovy v sousedství, statické problémy budovy depozitáře a v neposlední řadě i vzdálená poloha (16 km) od Klementina.

V souvislosti s plány na stavbu nové budovy V. Ježek uvedl, že velkou inspirací může být knihovna v Seattlu (článek o ní např. v SeattleTimes) a poděkoval spoluautorce příspěvku PhDr. Stoklasové, která se bohužel konference nemohla zúčastnit. Podle jeho názoru bude hlavními kriterii při stavbě a plánování nové budovy důraz na otázky světelnosti a tepelného komfortu uživatelů, otevřenost celé budovy a myšlenka "knihovny jako místa setkávání", nejen strohé cesty za službami a dokumenty.

Podle současných plánů by měla být budova umístěna na Letné, na místě současné konečné autobusů "Špejchar". Tím by splnila několik zásadních bodů investičního záměru, a to polohu na kopci, lokalizaci v "širším centru" a blízkost k budovám univerzit, zejména pak UK, ze kterých přichází do Národní knihovny vysoké procento uživatel. Do nové budovy by měly být přeneseny fondy vydané po roce 1801 s výjimkou Slovanské knihovny, která se jako celek přestěhuje do křídla Klementina po Státní technické knihovně. Tím se samozřejmě odlehčí Klementinu jako historické budově.

Všechny tyto plány do budoucna jsou - podle slov ředitele NK - "na dobré cestě k realizaci" a mají podporu současného předsedy vlády i ministra financí a dobrý výhled na přidělení prostředků ze státního rozpočtu a realizaci v letech 2006 až 2012. Architektonická soutěž je připravována na podzim tohoto roku.

JaS

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Příprava stavby nové budovy Národní knihovny ČR pro novodobé fondy a služby (Vlastimil Ježek). Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 5/2 [cit. 2021-09-25]. urn:nbn:cz:ik-11822. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11822

automaticky generované reklamy
registration login password