Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Využití informací ve strategickém řízení a strategii firem (Lenka Mynářová)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Využití informací ve strategickém řízení a strategii firem (Lenka Mynářová)

0 comments
Autoři: 
Lenka Mynářová

L. Mynářová na začátek uvedla, že se na informační činnost podívá očima topmanagementu. L. Mynářová působí jako konzultant pro vrcholový management zahraničních firem, které působí na trhu ve střední a východní Evropě. Oblast je limitovaná několika faktory: např. osobním přístupem manažerů, jejich časovým zaneprázdněním či jejich jazykovými limity. Z hlediska využití informací je možné rozlišit čtyři oblasti: 1) tvorba strategie, 2) rozhodování a řízení, 3) inspirace a 4) „best practices“ – nejlepší zkušenosti. Poslední dvě položky (inspirace a nejlepší zkušenosti) považuje L. Mynářová pro budoucnost za klíčové. Podstatná je také znalost jazyka a schopnost domluvit se (anglicky). U informačních výstupů pro management je třeba zohlednit jejich délku a formu doručení (e-mail vs tištěná verze). V řadě firem se však strategie připravují bez informačních podkladů. Při informační práci je třeba zohlednit specifické požadavky managementu: největší potřeba informací je v době příprav obchodních plánů, manažeři chtějí informace v reálném čase, znalost „businness drivers“ – faktorů, které v maximální míře ovlivňují podnikání, informace související s poptávkou. Všechny další informace se využívají omezeně. Dalším problémem je to, že při redukci nákladů přichází často první na řadu informační činnost, která se nahrazuje outsourcingem. Pro podporu informační činnosti je možné nabízet např. webové telekonference, webová fóra, newslettery, specializované webové stránky. Firemní informační služby se dnes také z výhradně interní služby mění na službu i pro externí uživatele (např. formou newsletteru). Každopádně je třeba hledat všechny možné cesty k vrcholovému managementu. Na závěr L. Mynářová zdůraznila důležitost jazykových znalostí a vzdělávání. Na základě dotazů z pléna L. Mynářová uvedla, že zdrojem jejích informací jsou předplacené odborné časopisy, ale především návštěvy odborných konferencí a kurzů a kontakty s odborníky. Za klíčové pro české manažery považuje znalost jazyka, četbu odborné literatury a vlastní vizi podnikání.

(js)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Využití informací ve strategickém řízení a strategii firem (Lenka Mynářová). Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 5/2 [cit. 2021-09-23]. urn:nbn:cz:ik-11842. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11842

automaticky generované reklamy
registration login password