Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ProQuest Information and Learning (Marika Janoušková)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

ProQuest Information and Learning (Marika Janoušková)

0 comments
Autoři: 
Marika Janoušková

Místo plánovaného příspěvku firmy Knovel vystoupila se svým příspěvkem Marika Janoušková ze společnosti ProQuest. Během svého vystoupení představila databázi Safari - nejdříve část "Tech Books". Jedná se o kolekci profesionálních knih z oblasti IT, která vzrostla ze 400 titulů v roce 2002 na 3000 v květnu 2005 a dále roste tempem cca 50-60 titulů měsíčně. Další částí je "Business Books Online" se 700 tituly z oblasti financí a obchodu. Zvláštností Safari je možnost zakoupit přístup ke všem knihám nebo jen k vybraným titulům a vytvořit si tak vlastní virtuální knihovnu, ke které následně uživatel získá neomezený vzdálený přístup a jejíž obsah lze navíc jedenkrát měsícně bezplatně měnit. Safari navíc nabízí relevantní dokumenty v elektronické podobě ještě před vydáním tištěné verze a ze služeb můžeme zmínit např. vyhledávání napříč "svou knihovnou" i celou databází nebo uživatelské zprávy a přehledy.

Dále byl představen produkt EEBO (Early English Books Online), kolekce obsahující téměř všechny knihy publikované ve Velké Británii nebo anglicky v rozmezí let 1473 až 1700, které byly převedeny z mikrofiší a mikrofilmů do elektronické podoby. Nyní je takto zpřístupněno přes 105 tisíc bibliografických záznamů a přes 200 tisíc stránek.

Na závěr byla zmíněna databáze PQDT (bývalá db ProQuest Dissertations, nyní kvůlu rozšíření přejmenována na ProQuest Dissertations and Theses) obsahující přes 2 miliony citací ze Severní Ameriky od roku 1861 a více než 1,8 milionu plnotextových dokumentů. Přístup k ní je možný buď jen do abstraktu (přičemž je vždy prvních 24 stran fulltextu vždy viditelných zdarma) nebo samozřejmě do fulltextu. Nyní je kolekce tématicky omezena na několik tematických okruhů, např. Psychology Disertations, Business Disertations nebo okruh o Jižní Americe.

JaS

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. ProQuest Information and Learning (Marika Janoušková). Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 5/2 [cit. 2022-07-01]. urn:nbn:cz:ik-11838. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11838

automaticky generované reklamy
registration login password