Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Co nového u ProQuest Information and Learning v roce 2005 - Serial Solution (Cristina Blanca-Sancho)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Co nového u ProQuest Information and Learning v roce 2005 - Serial Solution (Cristina Blanca-Sancho)

0 comments
Autoři: 
Cristina Blanca Sancho

Serial Solution společnosti ProQuest je možným řešením problémů s kombinovaným multipřístupem do různých databází periodik a článků na různé úrovni - nástrojem, který dokáže koordinovat vstup do veškerých zdrojů dané instituce. Stává se přístupovou bránou zároveň do OPACu, do databází, ke kterým má daná instituce přístup např. na základě konzorciální licence, do databází lokálních i na webové stránky.

Obslužné jádro tvoří "eJournal AMS (Access Management Suite)", které sdružuje další nástroje, jako je: "Journal Linker", "eJournal portal", "A-to-Z title list" a obslužný "Data Management Service".

Doplňkem může být služba "Full MARC records", která vytvoří sadu záznamů všech periodik, ke kterým má instituce přístup "online" a importuje je i s odkazy do OPACu - a navíc zajišťuje pravidelnou aktualizaci. Dalším nástrojem pak "Artical Linker", který hlídá, aby odkazy nebyly "mrtvé", nefunkční a nástroj "Central Search" - centrální vyhledávací rozhraní pro všechny sdružené zdroje.

Systém samozřejmě podporuje standard Z39.50, XML brány, proprietární formáty a databáze, propojení přes HTTP protokol apod. Rozhraní systému je přitom velice jednoduché a na první pohled se neliší od standardních vyhledávacích rozhraní. Sdružení funkcí pak jednak výrazně redukuje čas nutný k vyhledání dostupných informací a zároveň umožňuje jednoduchou reprezentaci virtuálního fondu uživatelům i navenek.

JaS

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Co nového u ProQuest Information and Learning v roce 2005 - Serial Solution (Cristina Blanca-Sancho). Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 5/2 [cit. 2022-07-06]. urn:nbn:cz:ik-11864. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11864

automaticky generované reklamy