Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Představení nové verze SFX - link server SFX verze 3 (Jiří Pavlík)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Představení nové verze SFX - link server SFX verze 3 (Jiří Pavlík)

0 comments
Autoři: 
Jiří Pavlík

Verze SFX v3 byla představena v lednu letošního roku. První link server byl však uveden na trh již v roku 2000. Hlavní myšlenkou link serveru je, aby se uživatel od záznamu dostal po dvou kliknutích přímo k dokumentu (volitelně může uživatel využít další služby, např. nabídku dodání dokumentu). V ČR je SFX provozováno v rámci projektu Jednotná informační brána (chystají se rovněž oborové brány), v rámci portálu STM a v pilotním režimu také v Informačním systému UK. Aktualizace SFX je průběžná nebo měsíční. Výhodou je možnost automatického vytváření abecedního seznamu předplacených časopisů. V nové verzi SFX je také nástroj pro analýzu překryvu licencí. Je možno nechat si generovat statistiky za různá období.

V únoru 2005 byla představena zjednodušená verze SFX eXpress, která může být hostována, pro její využívání není třeba zvláštních školení a její cena oproti plné instalaci je poloviční. V květnu byla pak uvedena verze ScholarSFX, jež je založena na SFX eXpress a je pro knihovny k dispozici zdarma. V tomto případě je však jediným zdrojem Google Scholar.

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Představení nové verze SFX - link server SFX verze 3 (Jiří Pavlík). Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 5/2 [cit. 2024-05-27]. urn:nbn:cz:ik-11830. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11830

automaticky generované reklamy
registration login password