Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nový pohled na zpracování a správu informací – nová generace systému AIP SAFE III (Jan Mottl)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Nový pohled na zpracování a správu informací – nová generace systému AIP SAFE III (Jan Mottl)

0 comments
Autoři: 

V každé organizace probíhají informační procesy, které pracují se strukturovanými i nestrukturovanými informacemi. Nestrukturovaných informací je až 90 %. Je žádoucí, aby informace byly komplexní, aktuální, včas a v souvislostech. Pro takovou práci s informacemi je určen systém AIP (Advanced Information Processing), který zajišťuje všechny požadované informační procesy a pracuje s různými typy zdrojů včetně externích. Při vkládání dokumentů do systému je vždy dokument propojen s dalšími dokumenty a jsou k němu připojeny přílohy. Systém také poskytuje podporu uživateli při práci s dokumentem (např. při zpracování faktur apod.). Informace o zpracování dokumentu (transakční informace) se ukládají k původnímu dokumentu. Je možnost také vytvářet sestavy (např. všechny dokumenty související s jedním projektem, s jedním pracovníkem apod.). Systém AIP SAFE III také umožňuje propojení s dalšími informačními systémy. Do systému vstupují různé druhy informací - např. e-maily, které systém umožňuje přiřadit k určité činnosti. Systém také umožňuje vytvářet virtuální adresáře. Zvyšuje se také objem vstupních informací pocházejících z kamerových systémů. Systém AIP SAFE III je možno nastavit tak, aby uživatel měl vždy k dispozici všechny potřebné informace a dokázal s nimi pracovat na pokročilé úrovni.

(js)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Nový pohled na zpracování a správu informací – nová generace systému AIP SAFE III (Jan Mottl). Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 5/2 [cit. 2021-09-28]. urn:nbn:cz:ik-11863. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11863

automaticky generované reklamy
registration login password