Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Hodnocení časopisu Central European Journal of Public Health pomocí citační analýzy a využití výsledků v redakční politice (Jana Hercová, Jana Veselá)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Hodnocení časopisu Central European Journal of Public Health pomocí citační analýzy a využití výsledků v redakční politice (Jana Hercová, Jana Veselá)

0 comments
Autoři: 
Jana Hercová

Časopis Central European Journal of Public Health (CEJPH) zveřejňuje články v angličtině na základě recenzního řízení, časopis vychází od roku 2002 v nakladatelství TIGIS. Časopis je excerpován v několika zahraničních databázích (Medline, Embase, Chemical Abstracts ) a v české databázi BMČ. V roce 2003 byl časopis zaslán pro hodnocení firmě ISI pro zařazení do databáze Web of Science. Pro citační analýzu, jejíž výsledky J. Hercová podrobně prezentovala, byly vybrány články z let 1993-2000, v úvahu byl vzat první autor, anonymní články byly z analýzy vyloučeny. Celkem bylo zpracováno 700 článků, které měly ve sledovaném období téměř 300 citací a přes 800 ohlasů. Na základě těchto údajů byl standardním způsobem vypočten impakt faktor, který byl srovnán s dalšími českými i zahraničními časopisy uvedenými v Journal Citation Report. Další analýza ukázala, které typy článků byly citovány nejvíce a které nejméně, popř. vůbec (šlo např. o historické práce, práce na neaktuální témata apod.). Analýza byla využita k úvahám o zaměření a obsahu CEJPH. J. Hercová také prezentovala webové stránky časopisu, které spravuje Státní zdravotní ústav. Provedenou citační analýzu bude nutné časem aktualizovat, na její základě by měla být průběžně zlepšována obsahová stránka časopisu i jeho webové stránky. Důraz bude kladen i formální strukturu článků a zpřístupněny také budou plné texty na webu v souladu s autorským právem.

(js)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Hodnocení časopisu Central European Journal of Public Health pomocí citační analýzy a využití výsledků v redakční politice (Jana Hercová, Jana Veselá). Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 5/2 [cit. 2023-06-02]. urn:nbn:cz:ik-11878. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11878

automaticky generované reklamy
registration login password