Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Volný nebo omezený trh zdravotnických informací pro laiky? (Helena Haškovcová)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Volný nebo omezený trh zdravotnických informací pro laiky? (Helena Haškovcová)

0 comments
Autoři: 
Helena Haškovcová

Z hlediska lékařských informací je laik každý, kdo není vzdělán v některé oblasti zdravotnictví. Laici se nicméně o lékařské informace zajímají. Lékařské informace laikům jsou zprostředkovávány lékaři v rámci popularizace nebo novináři (zdravotnická osvěta). Poskytované informace, zvláště o nemoci, nemají vzbuzovat ani neopodstatněný optimismus, ani neopodstatněný pesimismus. Příkladem problémů se zveřejňováním odborných informací je např. server www.doktorka.cz, na němž H. Haškovcová prezentovala jednotlivé problémové okruhy. Přístupnost k lékařským informacím řeší Konvence o biomedicíně z roku 2001, která je nejvyšší zákonnou úpravou v předmětné oblasti (jedná se o mezinárodní úmluvu, v ČR publikána ve Sbírce mezinárodních smluv, č. 96/2001). Jedním z problémů je také informovaný souhlas, na základě kterého by měl pacient obdržet všechny požadované informace. Pokud i přesto vyhledává samostatně další lékařské informace, znamená to, že lékař poskytl informace neúplně nebo nejasně. Laik tedy hledá lékařské informace především proto, když poskytnutým informacím nerozuměl nebo lékaři nedůvěřuje. H. Haškovcová se na základě argumentů uvedených ve své přednášce domnívá, že z etických důvodů by měl být trh s lékařskými informacemi omezen, ale z praktických důvodů (přístupnost zdrojů) to není možné.

(js)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Volný nebo omezený trh zdravotnických informací pro laiky? (Helena Haškovcová). Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 5/2 [cit. 2023-02-04]. urn:nbn:cz:ik-11880. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11880

automaticky generované reklamy