Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Cesta od zápisu k personifikovaným elektronickým informačním službám trvá na AMU 10 minut! (Radim Chvála)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Cesta od zápisu k personifikovaným elektronickým informačním službám trvá na AMU 10 minut! (Radim Chvála)

0 comments
Autoři: 
Radim Chvála

R. Chvála předvedl řešení komplexního informačního systému AMU. Předpoklady při tvorbě systému byla snadnost užívání, spolehlivost, bezpečnost a snadná administrace. Přístup uživatele do systému je vytvářen ihned po nástupu zaměstnance do pracovního poměru nebo studenta po přijetí ke studiu. Oprávnění přístupu je dynamické podle statusu studenta nebo zaměstnance. Jednotlivá pracoviště AMU po Praze i okolí (Beroun, Koněšice) jsou propojena sítí. Nové služby systému zahrnují vzdálený přístup a personifikovanou odezvu systému. Limitujícím požadavkem byl jednotná síťová identita uživatele v celém systému. Dosavadní stav je roztříštěný, řešením je vytvořit jeden společný adresář pro všechny uživatele AMU. Je také třeba zajistit vždy aktuální a správná data, a to prostřednictvím centrálního adresáře, který je realizován prostřednictvím Novell eDirectory. Zdrojovými aplikacemi pro centrální adresář jsou KOS (studenti) a ELANOR (zaměstnanci), ve kterých probíhá prvotní vkládání dat. Komunikace mezi aplikacemi a centrálním adresářem probíhá rovněž pomocí speciální technologie Novell. Při vkládání osoby do informačního systému probíhají jednotlivé procesy (zřízení přístupu, založení účtu aj.), celá procedura trvá cca 10 minut. K hlavním výhodám zvoleného řešení patří snadné zavádění nových aplikací, personifikovaný přístup do systému, snadná správa systému (zajišťuje ji 5 lidí). Systém je v provozu od listopadu 2004 a funguje bez větších problému. Na základě dotazu R. Chvála uvedl, že důležitým předpokladem realizace projektu byla také určitá úroveň centralizace součástí AMU (např. na AMU je pouze jedno výpočetní středisko).

(js)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Cesta od zápisu k personifikovaným elektronickým informačním službám trvá na AMU 10 minut! (Radim Chvála). Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 5/2 [cit. 2021-09-22]. urn:nbn:cz:ik-11861. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11861

automaticky generované reklamy