Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ALM – spolupráce archivů, knihoven a muzeí na zpřístupňování kulturního dědictví (Ruth Hedegaard)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

ALM – spolupráce archivů, knihoven a muzeí na zpřístupňování kulturního dědictví (Ruth Hedegaard)

0 comments
Autoři: 
Ruth Hedegaard

R. Hedegaard prezentovala projekt NOKS (www.noks.dk), jehož cílem je zpřístupnit sbírky knihoven, archivů a muzeí na internetu a zajistit prohledávání jejich katalogů v jednotném rozhraní. Účastníky projektu je několik muzeí, archivů a knihoven. V rámci projektu jsou data získávána od jednotlivých spolupracujících institucí, konvertována do jednotného formátu a struktury, řešen je i jejich věcný popis. V databázi je možné vyhledávat freetextově nebo pomocí předmětových hesel. Mezi uživatele výsledků projektu NOKS patří např. studenti, učitelé, genealogové, Dánové v Dánsku i zahraničí. V současnosti byly získány prostředky na aktualizaci databáze, byla zahájena spolupráce s dalšími institucemi v Severním Jutsku. Dalším důležitým krokem byla konverze záznamů do formátu Dublin Core. Používaný řízený slovník byl obohacen o hierarchické vztahy. Doporučení, která vyplývají z projektu: možnost strukturovaného věcného vyhledávání, možnost paralelního vyhledávání ve více institucích, využití existujících záznamů v elektronické podobě a dodržování standardů.

(js)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. ALM – spolupráce archivů, knihoven a muzeí na zpřístupňování kulturního dědictví (Ruth Hedegaard). Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 5/2 [cit. 2021-09-28]. urn:nbn:cz:ik-11835. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11835

automaticky generované reklamy