Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně (Kateřina Štěchovská)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně (Kateřina Štěchovská)

0 comments
Autoři: 
Kateřina Štěchovská

Štěchovská z Národní lékařské knihovny (NLK), oddělení vnitřní spolupráce a rozvoje, uvedla svou přednášku přehledem současného stavu shromažďování internetových zdrojů v oboru medicíny, zmínila portály medicina.cz, helpnet a portál s hodnocením zdrojů Citmed, ze zahraničních pak databázi OMNI. Zdroje jsou vybírány na základě následujících kritérií: forma, aktuálnost, jazykové hledisko, relevance, úplnost. Nejsou zahrnovány zdroje, které stáhli sami autoři, mají komerční obsah, vedoucí k samoléčbě a nebo osobního charakteru. V NLK mají texty, učební texty, databáze a portály. Zdroje jsou zpracovány podle platných mezinárodních standardů (AACR2, UNIMARC, MDT, Konspekt, MeSh). S hodnocením zdrojů pomáhají lidé kolem portálu Citmed. Zdroje jsou katalogizovány do báze NML, což je katalog knih, časopisů, grantových zpráv apod. Soupis elektronických zdrojů najdete na adrese www.nlk.cz v sekci elektronické zdroje. U elektronických zdrojů pravidelně kontrolují (1x 2 měsíce) platnost URL adres a dále ověřují stav stránky. V současné době mají 900 záznamů v databázi, která slouží jako zdroj pacientských informací. Nové zdroje získávají z řad spolupracujících autorů.

JED
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně (Kateřina Štěchovská). Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 5/2 [cit. 2023-02-04]. urn:nbn:cz:ik-11869. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11869

automaticky generované reklamy
registration login password