Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Lékařská knihovna budoucnosti: buďte připraveni na převratné změny (Oliver Obst)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Lékařská knihovna budoucnosti: buďte připraveni na převratné změny (Oliver Obst)

0 comments
Autoři: 
Oliver Obst

O. Obst představil řešení efektivní správy elektronických časopisů v odborné knihovně univerzity v Münsteru. Zvážit je třeba zejména efektivitu nákladů na pořízení přístupu k časopisům. Z tohoto hlediska O. Obst vyhodnotil jednotlivé velké vydavatele. O. Obst prezentoval také své poznatky související s elektronickými časopisy: uživatelé preferují online elektronickou formu časopisů, proto je vhodné přejít na tuto podobu služby a tištěné verze nakupovat pouze v případě, že jsou součástí předplatného elektronických časopisů. Je také vhodné pracovat s alternativními přístupy (document delivery, pay-per-view) a podporovat volný přístup do repozitářů a open access. O. Obst také doložil, že v jeho knihovně došlo za posledních 5 let ke změně struktury nákladů na nákup tištěných a elektronických knih (větší část nákladů je nyní věnována na nákup elektronických knih). Ze zkušeností s využíváním elektronických knih vyplývá, že e-knihy jsou využívány, ale většinou pouze ty psané německy; problémem také je, že e-knihy nabízí pouze jeden nakladatel a e-knihy jsou dražší než tištěné knihy. Použitelnost e-knih je omezená a e-knihy zůstanou proto spíše alternativním přístupem, než že by nahradily tištěné knihy. Knihovna také poskytuje služby uživatelům prostřednictvím rozhraní PDA (tzv. mobilní knihovna) – touto formou je poskytována řada dokumentů, které zlepšují přístup uživatelů k informacích. Použitelnost tohoto přístupu je však omezená, uživatelé musí mít vlastní rozhraní. V souvislosti s novými službami knihovny se mění paradigma přístupu k informacím a tradiční knihovna se mění na digitální, mobilní a „všudypřítomnou“ (neviditelnou) knihovnu, která poskytuje okamžitý a trvalý (24 hodin, 7 dní v týdnu) přístup ke službám. „Všudypřítomná“ knihovna překonává všechny bariéry, přináší však riziko, že si uživatelé vlastně existenci knihovny neuvědomí, protože zpřístupňované dokumenty zaplacené knihovnou jsou přístupné prostřednictvím internetu. Na základě dotazu O. Obst upřesnil, jakým způsobem probíhá akvizice časopisů v jeho knihovně. Zmínil se také o roli knihovníka v „neviditelných“ knihovnách – bude spočívat v poskytování pokročilých informačních služeb založených na zkušenostech a znalostech knihovníků, kteří budou působit jako experti.

(js)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Lékařská knihovna budoucnosti: buďte připraveni na převratné změny (Oliver Obst). Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 5/2 [cit. 2023-02-05]. urn:nbn:cz:ik-11877. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11877

automaticky generované reklamy
registration login password