Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pacient uživatelem farmaceutických informací (Rostislav Kudláček)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Pacient uživatelem farmaceutických informací (Rostislav Kudláček)

0 comments
Autoři: 
Rostislav Kudláček

Pacient získává informace z různých zdrojů (okolí, média, lékař, lékárník), R. Kudláček se zaměřil na roli informačního profesionála v tomto procesu. Informační profesionál by měl být připraven poskytovat validní a nezávislé informace pacientovi. Pacient se na informačního profesionála obrací, pokud chce ověřit lék v samoléčbě, ověřit údaje z okolí a médií, doplnit informace, které získal od lékaře či lékárníka, popř. pokud má nedůvěru k lékárníkovi. Pacienti žádají i informace o vlastním léčivu, činnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv, popř. další informace. Na závěr R. Kudláček sdělil některé zkušenosti z poskytování farmaceutických informací pacientům – je třeba rozpoznat míru gramotnosti uživatele a v souladu s ním upřesnit dotaz uživatele; důležité je také rozhodnutí o formě odpovědi a zvážit je také třeba otázku archivace poskytnutých odpovědí.

(js)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Pacient uživatelem farmaceutických informací (Rostislav Kudláček). Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 5/2 [cit. 2022-08-13]. urn:nbn:cz:ik-11882. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11882

automaticky generované reklamy
registration login password