Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Informační středisko v mezinárodní advokátní kanceláři (Lucie Nová)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Informační středisko v mezinárodní advokátní kanceláři (Lucie Nová)

0 comments
Autoři: 
Lucie Nová

L. Nová představila firmu Clifford Chance, která působí v 19 zemích světa v 28 kancelářích, má více než 3200 právníků a téměř 7000 zaměstnanců. Každá kancelář má informační středisko, činnost informačního specialisty je určena velikostí jednotlivých kanceláří (pohybuje se od desítek do tisíců zaměstnanců). Clifford Chance Prague byla založena v roce 1995, která má 50 zaměstnanců a 25 právníků. Mezi zaměstnance informačního střediska patří knihovníci a informační specialisté. Kromě toho existuje pozice „Professional Support Lawyers“ (PSLs), což jsou právníci, kteří poskytují služby dalším právníkům ve firmě. V pražské pobočce tato pozice neexistuje. Uživatelem informačního střediska jsou právníci, další zaměstnanci firmy a zřídka klienti firmy. Jednou ze služeb klientům jsou online služby, které zahrnují např. altert služby. Následně L. Nová popsala vznik a rozvoj informačního střediska v pražské kanceláři Clifford Chance. Postupně byla vybudována knihovna, zřízen intranet, na kterém byly zavedeny „daily news“, tedy aktuální zprávy z denního života firmy, které na intranet mohou vkládat všichni zaměstnanci. Intranet se právě prostřednictvím „daily news“ podařilo úspěšně zavést. Dále byly zavedeny tzv. miniweby, tj. portály pro jednotlivé skupiny specialistů, které obsahují dokumenty, vzory dokumentů, kontaktů, publikace a odkazy. Miniweby se plní i interními prezentacemi jednotlivých právníku a slouží ke sdílení informací. Systém CliffordChanceConnect slouží pro sdílení informací a dokumentů nejen při komunikaci s klienty, ale i v rámci firmy. Na závěr L. Nová uvedla dobré rady pro informační činnost ve firmě: při jednání s uživateli je třeba být profesionální, používat termíny, kterým uživatel rozumí, opakovat uživatelům informace, vědět, kde jsou hranice informační činnosti a „mít rád uživatele“.

(js)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Informační středisko v mezinárodní advokátní kanceláři (Lucie Nová). Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 5/2 [cit. 2021-09-28]. urn:nbn:cz:ik-11847. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11847

automaticky generované reklamy
registration login password