Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Co uživateli napoví internet o zapojení informačních center výzkumných lékařských pracovišť do vědecké činnosti? (Milan Špála)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Co uživateli napoví internet o zapojení informačních center výzkumných lékařských pracovišť do vědecké činnosti? (Milan Špála)

0 comments
Autoři: 
Milan Špála

M. Špála z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze představil výsledky studie tří lékařských fakult UK realizované od března do první poloviny května 2005, která se zaměřila na otázky činností knihovny a její postavení na vysoké škole a rovněž na to, jak se projevuje vědecko-výzkumné prostředí na činnosti a řízení knihovny. Jednou ze zkoumaných oblastí byl počet kliknutí z domovské stránky fakulty vedoucí k webové prezentaci knihovny, dále byly zkoumány mj. přítomnost oficiálního názvu knihovny a seznamu pracovníků knihovny a případných doplňků (kontakty, náplň práce), postavení knihovny v rámci instituce a příprava bibliografií. Internetové stránky fakultní knihovny by podle M. Špály měly být včasné, přesné, relevantní, efektivní a dostupné.

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Co uživateli napoví internet o zapojení informačních center výzkumných lékařských pracovišť do vědecké činnosti? (Milan Špála). Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 5/2 [cit. 2021-05-16]. urn:nbn:cz:ik-11860. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11860

automaticky generované reklamy
registration login password